Loading...
Projecten 2018-05-08T21:10:00+00:00

Herbestemming Lorentz HBS – Schoolstraat Arnhem

De Lorentz HBS te Arnhem is op zich al een bijzonder gebouw, daar komt bij de ligging in een prachtige maar dichtbebouwde wijk en de school is ook zeer beroemd omdat Maurits Cornelis Escher hier naar school is geweest. Het trappenhuis van de school zou de inspiratiebron zijn geweest voor vele van zijn kunstwerken. De school is herbestemd voor de tijdelijke huisvesting van jongeren en studenten die hier op kamers kunnen wonen. Het gebouw is in zijn geheel gestript aan de binnenzijde, waarbij alle monumentale delen zijn hersteld en teruggebracht naar haar originele staat.

Via onderstaande link komt u op de bouwhistorische quickscan en waardenbepaling
Schoolgebouw Voormalige Lorentz HBS, Schoolstraat 35, Arnhem

Onze rol in het proces was het uitwerken van het plan, het begeleiden van de verbouwing en het verkrijgen van subsidies.

Herbestemming School X – Spijkerstraat 134, Arnhem

Deze basisschool was één van de eerste basisscholen van Arnhem. Er was een entree voor jongens en meisjes. De school die van origine 8 lokalen had voor elk 31 leerlingen kent een fantastische structuur en men kan wegzwijmelen bij de gedachte aan dit ouderwetse onderwijs. Ramen hoog, zodat er geen afleiding was.

Via deze link komt u op het Bouwhistorisch onderzoek School Spijkerstraat 134, Arnhem

Onze rol in het proces was het begeleiden van het ontwerp, de verbouw en verkrijgen van subsidies. Het gebouw is her-bestemd voor wonen

Herbestemming en exploitatie Landgoed Nieuw-Vrijland te Arnhem

Dit voormalige landgoed, werd later het thuis voor de missionarissen van de Mill Hill en nog later van het Nederlandse leger. Wij hebben de eer om samen met de huidige huurders dit complex te beheren voor de huidige eigenaar, het rijksvastgoedbedrijf.

Via onderstaande link komt u bij de CULTUURHISTORISCHE ANALYSE
Landgoed Vrijland in Arnhem

Onze rol in het proces is het ondersteunen bij instandhouding, onderhoud en exploitatie. Het gebouw is her-bestemd voor creatieve bedrijfigheid.

Onderzoek herontwikkeling monumentaal universiteitsterrein

Momenteel wordt op een terrein van één van lands oudste universiteiten onderzoek gedaan naar de herontwikkeling en herbestemming van de gemeentelijke monumenten. Het interessante van deze opgave is dat het een terrein bevat met gebouwen uit eind 1800 en gebouwen van recentere datum. De doelstelling is om alle bestaande gebouwen te herbestemmen, ook de nieuwere gebouwen. Daarnaast is er de wens om een aanzienlijk aanvullend programma te realiseren in de vorm van woningbouw, kantoren en ondersteunende bedrijven, zoals kleine dag-horeca, wellness en sport. In verband met de geheimhouding vanuit de ontwikkelaar kunnen we nog geen foto’s of exacte plek met u delen, hopelijk spoedig meer informatie.

Onderzoek herbestemming Gertrudiskerk te Utrecht

Deze katholieke kerk vormt samen met de pastorie en naastgelegen basisschool een ensemble van gebouwen. De school is in gebruik bij de gemeente Utrecht en haar basisonderwijs, Katholieke Scholenstichting Utrecht. Een complexe opgave gezien de kerk midden in een woonwijk ligt en een passende herbestemming moet krijgen, zodat het monumentale gebouw behouden kan worden. Ook de pastorie wordt herbestemd, dit gebouw is eenvoudiger om van een nieuwe functie te voorzien. Mocht u leuke ideeën hebben voor het gebruik van de kerk of de pastorie, dan vernemen wij graag.